Skupine tekmovanja

Vsako tekmovanje poteka v eni ali več skupinah. Igralci se prijavijo na tekmovanje, razvrstitev igralcev po skupinah pa opravi administrator. Običajno so osnova za razvrstitev igralcev po skupinah rezultati pretekle sezone ali kakšno drugo merilo kakovosti igralcev. Lahko pa igralce po skupinah opravite tudi z običajnim žrebom. Skratka, gre za interno pravilo vsakega posameznega organizatorja tekmovanja, kako in na kakšen način se določi razvrstiti igralce po skupinah.

Skupina predstavlja samostojno in zaključeno enoto tekmovanja!

Samo igralci znotraj iste skupine tekmujejo med seboj. Med skupinami se igralci ne mešajo. Če je tekmovanje sestavljeno iz več faz, ko najprej v prvi fazi tekmovalci tekmujejo v svojih skupinah, sledi pa nadaljevanje tekmovanja v novih skupinah ali razigravanje po turnirskem sistemu na izpadanja, v tem primeru za drugo fazo pripravimo novo tekmovanje! Na ta način lahko z modularnim pristopom izpeljemo praktično kakršenkoli sistem tekmovanja, kot si ga lahko zamislite.

Pregled skupin

Na pregledu tekmovanj, za katere je uporabnik pooblaščen, vidi pri vsakem tekmovanju tudi število ustvarjenih skupin. V našem primeru testne lige zaenkrat ni ustvarjena še nobena skupina, zato je notri številka 0.

Ko kliknemo na ta modri gumb, nas to pripelje do seznama skupin. Ker ni ustvarjena še nobena skupina, je seznam prazen.

Ko pa bodo dodane skupine tekmovanja, bo pregled videti nekako takole:

Dodajanje nove skupine

Novo skupino (vsaj ena mora biti!!!) dodate na tekmovanje tako, da kliknete na modri gumb Dodaj.

Izpolniti je potrebno tri polja:

 • Naziv: vpišete poljuben, a kratek naziv skupine. Običajno se skupine imenujejo A, B, C, …, ali pa 1. lige, 2. liga, 3. liga, ipd..
 • Sistem: Sistem ponuja 4 možnosti:
  • Round Robin: igra vsak z vsakim v skupini (privzet sistem za lige).
  • Round Robin dvokrožno: igra vsak z vsakim in potem še enkrat povratne tekme vsak z vsakim.
  • Na izpadanje: privzet sistem za turnirje. Primerno, če je veliko število prijavljenih igralcev in malo igrišč na voljo za igranje.
  • Dvojna eliminacija (izpadanje z repasažom): vsak igralec ima vsaj dve tekmi, do polfinala si igralec lahko privošči en poraz, pa še vedno osvoji turnir. Primerno, če je na turnir prijavljenih manj igralcev in je na razpolago dosti igrišč.
 • Status: status skupine je že kot privzeto nastavljen na Aktiven. Status po potrebi lahko spremenimo, če želimo skupino izbrisati.

Vsako skupino, ki jo na novo dodamo na tekmovanje, se pojavi v seznamu skupin.

Urejanje skupine

Skupini lahko kadarkoli spremenimo ime, vse do faze začetka tekmovanja lahko skupini spremenimo tudi sistem igranja. Vse to storite tako, da kliknete na link (ID) v prvem stolpcu:

Pri urejanju skupine se odpre isto okno, kot pri dodajanju nove skupine, le da so vsi podatki izbrane skupine že vneseni in jih samo popravite po potrebi.

Razporeditev tekmovalcev po skupinah

Ko so ustvarjene vse skupine za tekmovanje, kot jih potrebujemo, je čas, da vanje razvrstimo prijavljene igralce. Vsak igralec je lahko uvrščen samo v eno skupino in vsak igralec mora biti uvrščen v eno skupino. Tekmovanje pa kot rečeno, lahko poteka v eni sami skupini, lahko pa v več skupinah.

Igralce razporedimo po skupinah tako, da v pregledu tekmovanj kliknemo na modri gumb, ki označuje število prijavljenih igralcev na tekmovanje, kot je označeno na sliki spodaj:

Klik na link nas pripelje do seznama prijavljenih igralcev, kjer je v zadnjem stolpcu možnost izbora skupine, v kateri bo igralec igral.

Vsakemu igralcu posebej moramo določiti skupino. V spustnem seznamu bodo na voljo za izbor tiste skupine, ki smo jih pred tem ustvarili.

igralce lahko v skupine razvrščamo že tokom prijavne faze, lahko pa to naredimo na koncu za vse igralce. Skratka, na koncu je treba preveriti, da ima resnično vsak igralec določeno skupino, v kateri bo igral. Ko imajo vsi igralci izbrano skupino, vse skupaj shranimo s klikom na modri gumb POŠLJI.

Ko so igralci razvrščeni po skupinah in shranite podatke, boste dobili obvestilo o tem, ali je bil proces razvrščanja igralcev po skupinah uspešno zaključen. Sedaj se lahko vrnete nazaj na pregled tekmovanj, kar najlažje storitev preko navigacijske vrstice, kot je označeno z rdečim okvirjem spodaj na sliki.

V pregledu tekmovanj najprej preverite, če je v vsaki skupini toliko igralcev, kot bi jih moralo biti. Sedaj, ko so ustvarjene skupine in igralci razporejeni v skupine, namreč v pregledu tekmovanj že vidite vse podatke vezano na to. Vsaka skupina je izpisana v svoji vrstici. Najprej je zapisan naziv skupine, potem izbrani sistem tekmovanj in na koncu v oklepaju še število igralcev v skupini. Kot je lepo razvidno iz slike spodaj, smo mi v našem testnem primeru 20 prijavljenih igralcev razporedili v dve skupini, v vsako po 10 igralcev.

Sedaj je čas, da gremo na naslednji korak, to pa je žreb.

Vsebina na strani