Spreminjanje statusa tekmovanja

Status tekmovanja je potrebno skozi različne faze prilagajati. Na to je vezana tudi funkcionalnost sistema sloTENIS.

Vrste statusov

Vsako tekmovanje je v vsakem trenutku v enem izmed naslednjih statusov: v pripravi, prijave, žreb, v teku, zaključeno ali izbrisano.

V pripravi

Dokler je tekmovanje v tem statusu, ni vidno obiskovalcem spletne strani. Namen tega statusa je, da administrator v miru nastavi vse potrebno za tekmovanje, preden ga objavi javnosti.

Prijave

Ko status tekmovanja dvignemo na prijave, se lahko začnejo igralci online prijavljati na tekmovanje. Obiskovalci lahko vidijo opis tekmovanja, vse dokumente, kontaktirajo vodje z vprašanji in spremljajo prijave.

Žreb

Po koncu roka zbiranja prijav, spremenite status tekmovanja v žreb. Takrat igralce razporedite po skupinah, če je to potrebno. Vsaki skupini določite format tekmovanja. Opravite žreb. Nastavite koledar oz. urnik tekmovanja. Vse skupaj preverite in ko je vse skupaj pripravljeno, se tekmovanje lahko začne.

V tem trenutku obiskovalci še vedno vidijo samo tisto vsebino, kot v statusu prijav.

V teku

Po opravljenem žrebu in ko je nastavljeno tudi vse drugo (koledar, urnik), lahko status tekmovanja dvignete v tek.

Z nastavitvijo tega statusa se obiskovalcem pokažejo dodatni zavihki pri pregledu tekmovanja, od razporeda tekem, do sistema, itd..

Zaključeno

Ko se s tekmovanjem zaključi, torej ko se odigra zadnja tekma tekmovanja, se lahko status tekmovanja nastavi na Zaključeno.

Takrat se oblikuje končna lestvica za obiskovalce.

Izbrisano

Gre za status, ki je izjemoma v uporabi. Pride v poštev recimo v primeru, ko razpišemo ligo ali turnir, pa potem zaradi premajhnega števila prijav vse skupaj odpovemo. V tem primeru določimo ligi status Izbrisano.

Sprememba statusa tekmovanja

Status tekmovanja lahko spremenimo na dva načina. Nekoliko bolj okoren način je preko urejanja tekmovanja.

Druga, hitrejša, elegantnejša in priročnejša metoda pa je, da status popravimo neposredno iz pregleda tekmovanj, za katere smo avtorizirani. Enostavno kliknemo na sam status:

Odprlo se bo modalno okno, ki je namenjeno izključno spremembi statusa:

Status spremenite, potrdite in to je to.

Vsebina na strani