Dodajanje/ urejanje lige ali turnirja

Novo tekmovanje, ligo ali turnir, lahko v sistem doda zgolj SUPER-ADMIN.

Ta takoj zatem določi enega ali več administratorjev za tekmovanje in od takrat dalje imajo tudi običajni administratorji dostop do urejanja tistih tekmovanj, za katera so prejeli pooblastilo.

Kakšna je razlika med ligo in turnirjem? Z vidika vodenja tekmovanja v sistemu sloTENIS praktično ni razlike. Je pa vsebinska razlika, saj gre pri ligi za vrsto tekmovanja, ki traja daljše obdobje, običajno celotno poletno ali celotno zimsko sezono, medtem ko gre pri turnirju za enkraten dogodek, ki traja običajno en dan, včasih en vikend ali en teden.

Lige in turnirji se med seboj običajno razlikujejo tudi po tekmovalnem sistemu, ki se uporabi. Lige se tako po večini igrajo po Round Robin sistemu (vsak z vsakim), medtem ko se turnirji po večini igrajo po eliminacijskem sistemu (na izpadanje). Ni pa temu vedno tako, včasih se tudi kakšen turnir igra po Round Robin sistemu v več skupinah, pa se potem samo Play-Off izpelje po sistemu na izpadanje, ipd.. Skratka, kombinacij je več in praktično ni načina igranja, ki ga sistem sloTENIS ne bi mogel podpreti.

Novo tekmovanje

SUPER-ADMIN je torej tisti, ki doda novo tekmovanje v sistem. Če ste organizator tekmovanja, nas o tem novem tekmovanju samo obvestite po emailu ali telefonsko in pripravili vam bomo novo tekmovanje.

Na spodnji sliki so z rdečo barvo označena tista polja, ki jih tudi kasneje, ko vam bodo dodeljene administratorske pravice, lahko ureja samo SUPER-ADMIN. Razlog je v tem, da gre za strateške nastavitve, ki vplivajo na rangiranje igralcev v ligi in umestitev tekmovanja znotraj sloTENIS sistema. Sicer pa so to tako ali tako nastavitve, ki se tako ali tako ne menjajo.

Podatki pri vnosu novega tekmovanja

Kaj vse torej nastavljamo pri dodajanju novega tekmovanja?

  • Naziv: naziv lige oz. turnirja. Besedilo naj ne bo predolgo, temveč kratko in jedrnato. Če gre za vsako leto ponavljajoč dogodek, predlagamo, da se na koncu doda letnica.
  • Lokacija: kje bo tekmovanje potekalo, na kateri teniški lokaciji. Če slučajno lokacije še ni v sloTENIS sistemu (to lahko preverite v bazi teniških igrišč po Sloveniji), potem jo bomo dodali.
  • Liga ali turnir: zgoraj smo že pisali o tem, kakšna je razlika med ligo in turnirjem.
  • Posamezniki ali pari: vsakemu tekmovanju je treba tudi definirati, ali gre za tekmovanje posameznikov ali parov (dvojic).
  • Točke za zmago ali poraz (samo za LIGE): vsak organizator sam določi način točkovanja in seveda tudi sistem igranja. Po večini pa se slovenske rekreativne lige igrajo na dva dobljena niza. V kolikor je rezultat 1:1, pa zmagovalca odloči t.i. podaljšan tie-break do 10 (za več običajno zmanjka časa, standardno pa se za eno tekmo rezervira igrišče za dve uri). Po takšnem sistemu sta možna dva rezultata in sicer gladka zmaga (in na drugi strani gladek poraz), kadar je rezultat 2:0, ter minimalna zmaga (in na drugi strani minimalen poraz), ko je rezultat 2:1. Kako deliti točke v katerem primeru je stvar organizatorja lige, zgoraj na sliki pa je prikazan najbolj običajen način (privzeta nastavitev, ki se lahko seveda spremeni).
  • Datumi: pri vsakem tekmovanju nastavljamo tri datume, to so datum, do katerega sprejemamo prijave, datum začetka tekmovanja in predviden datum konca tekmovanja.
  • Opis: v opisu tekmovanja imate na voljo povedati vse, kar si želite o tekmovanju in ni zajeto že v drugih strukturiranih podatkih, ki jih navajamo na tem mestu. Ponavljati istih stvari še enkrat nima smisla, raje se osredotočite na vsebino, ki še ni povedana. Tukaj lahko npr. zapišete, koliko stanje kotizacija za tekmovanje, kako in do kdaj se mora le ta poravnati, kako je z družabnim vidikom tekmovanja, itd..
  • Plus/ minus točke (samo za LIGE): gre bolj za izjemo kot pravilo, tako da je ta možnost privzeto izključena. Če pa se vključi, potem omogoča, da se določeni igralci nagradijo ali kaznujejo s plus ali minus točkami. Te plus/ minus točke se prištevajo točkam, ki jih igralec osvoji v ligi in skupne točke so potem merodajne za končno uvrstitev.
  • Status: dokler je liga v statusu ‘V pripravi’, ni vidna običajnim obiskovalcem strani sloTENIS. Do takrat lahko torej običajni administrator brez problema spreminja osnovne nastavitve lige ali turnirja. Ko pa administrator ligo prestavi tekmovanje stopnjo višje v status ‘Prijave’, potem se liga pojavi v rubriki Lige in turnir v rubriki Turnirji in igralci se lahko začnejo prijavljati.

Zakaj bi nekdo igralcem pripisoval plus in minus točke?

Minus točke se lahko recimo uporabijo na način, da se igralce ‘prisili’ k bolj resnemu pristopu do igranja lige in se postavijo neki vmesni roki, do katerih mora imeti vsak odigranih vsaj določeno število tekem. Za vsako manjkajočo se lahko igralcu pripiše določeno število minus točk. Če imate v ligi disciplinirane in fair igralce, potem tega instrumenta ne boste potrebovali. Če pa imate opravka z igralci, ki se izogibajo igranju, dokler po njihovem mnenju ne najdejo prave forme, potem je ta instrument dobrodošel.

Plus točke se na drugi strani lahko uporabijo na način, da se recimo igralce spodbudi tudi k igranju turnirjev (poleg lige). Za vsak turnir, ki se ga igralec udeleže, lahko dobi dodatno plus točko. Pri vsem skupaj morate biti samo toliko previdni, ko pišete pravilnik, da ni utež plus točk prevelika. Namen je motivacijski, ne sme pa biti prevladujoč v smislu, da nekdo zaradi tega ne bi zmagal lige, ker ni prišel na en turnir (ker mogoče ni mogel, je bil ravno takrat odsoten ali poškodovan na primer).

Pri plus/ minus točkah mora administrator lige tudi premisliti o tem, da ne bo imel preveč administrativnega dela z vnašanjem teh plus in minus točke. Treba je najti pravo mero.

Primer izpolnjenega obrazca za novo tekmovanje

SUPER-ADMIN je torej tisti, ki bo za vas pripravil novo tekmovanje in izpolnil ta začetni obrazec.

V naslednjem koraku bomo dodali administartorje na tekmovanje, tako da od tam dalje potem administratorji prevzamejo vlogo upravljanja s tekmovanjem.

Urejanje tekmovanja

Ko ima uporabnik določene pravice administriranja, lahko sam ureja osnovne podatke o tekmovanju. To stori tako, da klikne na link (ID) v prvem stolpcu na seznam tekmovanj, za katera ima administratorske pravice.

Klik na link odpre modalno okno, ko smo ga opisali zgoraj, le da običajen administrator ne vidi polj, ki se nanašajo na SUPER-ADMIN-a:

Vsebina na strani