Urejanje članov na lokaciji

Seznam članov na lokaciji je pomemben samo v primeru, da se na lokaciji dovolijo online rezervacije zgolj zaprtemu krogu uporabnikov. V tem primeru je treba takšne uporabnike dodati v skupino. Se nam pa šele takrat tudi pojavi link Člani. Številka v oklepaju kaže, koliko članov trenutno šteje skupina.

Seznam aktivnih članov skupine

Do seznama aktivnih članov skupine, katerim so dovoljene rezervacije, pridete torej s klikom na link Člani.

Sem pregled ne potrebuje posebne obrazložitve, zato si poglejmo, kako dodati novega člana v skupino ali kako odstraniti obstoječega člana iz skupine.

Dodajanje novega člana v skupino

Novega člana dodate s klikom na modri gumb Dodaj. Odprlo se bo modalno okno, karmo začnete tipkati ime ali priimek uporabnika.

Vpisati morate vsaj dva znaka, potem pa se bo pojavil spustni seznam članov. Več znakov imena ali priimka kot vpišete, lažje bo izbrati, ker bo seznam krajši. Izbrati morate pravega, email lahko služi kot ID v primeru, če imata dva ali več enako ime in priimek.

Administratorji imajo že tako ali tako dostop do urejanja rezervacij, zato ne rabijo biti še posebej v skupini. Seznam članov na lokaciji lahko ureja običajen administrator, torej ne potrebujete super administratorja za to.

Brisanje člana iz skupine

Za brisanje člana iz skupine kliknite na link (ID) v prvem stolpcu.

Odprlo se bo modalno okno, kjer popravite status člana na izbrisano.

Vsebina na strani