Dodajanje pravil za rezervacije

Da bodo igralce seznanjeni s pravili rezervacij na izbrani teniški lokaciji, jih je smiselno spisati in objaviti v PDF obliki tudi na portalu sloTENIS. Tako se boste ognili številnim klicem in vprašanjem na to temo.

Pravila rezervacij se nanašajo na nastavitve rezervacijskega sistema, kot jih ponuja sloTENIS, poleg tega pa lahko vkjučujejo še splošna pravila kluba oz. lokacije.

Zamenjava/ posodobitev pravil

Kliknete na link Pravila rezervacij.

Odprlo se bo modalno okno, kjer izberete PDF datoteko s pravili rezervacij.

Po prenosu pravil na strežnik bodite pozorni na dve ikoni, ki se pojavite ob linku Pravila rezervacij.

Prva ikona je namenjena ogledu PDF datoteke, druga pa brisanju. Brisanje se uporabi zgolj v primeru, če administrator iz kakršnegakoli razloga ne želi več imeti objavljenih pravil rezervacij. Če pa je želja zgolj po posodobitvi pravil, potem jih ni potrebno najprej brisati, ker bodo tako ali tako nova pravila zamenjala (povozila) stara.

Vsebina na strani