Nastavitve sistema rezervacij

Sistem rezervacij na portalu sloTENIS lahko vključi ali izključi samo SUPER-ADMIN. Podobno velja še za nekaj drugih ključnih nastavitev povezanih z rezervacijskim sistemom. Vse ostale nastavitve rezervacijskega sistema pa lahko potem urejajo običajni administratorji sami.

Do nastavitev sistema rezervacij pridete s klikom na link Nastavitve sistema.

Rdeči okvir na sliki spodaj označuje nastavitve, ki jih lahko ureja samo SUPER-ADMIN, medtem ko običajen administrator teh nastavitev ne vidi.

SUPER-ADMIN nastavitve

Nastavitve sistema rezervacij vključujejo (samo za SUPER-ADMIN):

 • Rezervacije vključene: samo SUPER-ADMIN vključuje ali izključuje rezervacije na posamezni lokaciji. To je pomembno zato, ker je na to vezan poslovni proces in fakturiranje storitve naročnikom.
 • Push tehnologija: v kolikor je zadeva vključena in ima uporabnik odprt brskalnik z rezervacijami in bo nekdo tretji dodal ali izbrisal rezervacijo, se bo ta sprememba prikazala v koledarju rezervacij brez da bi uporabnik rabil osvežiti spletno stran. Ker storitev jemlje več resursov na strežniku, je uporaba sloTENIS rezervacijskega sistema posledično dražja za 25% (točen pribitek na redno ceno je odvisen od števila igrišč).
 • Vključi športe: še tretja nastavitev, ki jo lahko nastavlja samo SUPER-ADMIN in sicer, kateri športi se prikazujejo v rezervacijskem sistemu. Kar nekaj je npr. lokacij, ki imajo tenis in odbojko na mivki. Nekateri želijo vsa igrišča prikazati v skupnem rezervacijskem koledarju, sploh, kadar gre za primer lokacij z malim številom igrišč. Kjer pa je igrišč več, je morda bolj smiselno ločiti in posebej prikazovati v koledarju samo tenis igrišča na enem URL naslovu in na drugačnem URL naslovu vsa ostala igrišča. Glej možnosti ločenega prikaza rezervacijskega sistema za različne športe

Nastavitve za običajne administratorje

Običajen administrator lahko nastavlja vse ostale parametre rezervacijskega sistema, ki so opisani v nadaljevanju:

 • Pooblastilo za rezervacije – tu so na voljo tri možnosti:
  • Vsi uporabniki sloTENIS sistema (popolnoma odprt sistem, primeren za večino lokacij).
  • Samo administratorji (nekateri želijo, da lahko uporabniki na spletu zgolj vidijo, ali je igrišče prosto ali zasedeno, medtem ko želijo imeti ekskluzivno kontrolo nad dodajanjem in brisanjem rezervacij).
  • Samo člani skupine – ustvarimo lahko zaprto skupino poljubnega števila uporabnikov (npr. samo člani kluba), ki lahko urejajo rezervacije, vsi ostali pa žal ne. Seveda administratorji vedno lahko opravljajo rezervacije in zato ne rabijo biti posebej dodani v skupino. Več o tem, kako urejati člane zaprte skupine…
 • Najmanj ur pred: gre za nastavitev, najmanj koliko ur pred igranjem želimo, da uporabnik rezervira igrišče online. Kasnejše rezervacije so seveda lahko še vedno možne, ampak preko telefona. Privzeto je 0, se pravi, da lahko uporabnik rezervira igrišče tudi 5 minut pred igranjem, če je igrišče seveda prosto. Če pa mora npr. nekdo hodit odklepat igrišče, pa lahko nastavi, da morajo biti online rezervacije opravljene vsaj 2 uri pred igranjem.
 • Največ dni pred: koliko vnaprej lahko uporabniki rezervirajo igrišče online. Privzeto je 7 dni. Pomeni, da ne pustimo, da se opravljajo rezervacije več kot teden dni vnaprej. Ta nastavite je koristna, ker se nam lahko zgodi kakšen dogodek na lokaciji, ko moramo imeti prosta igrišča. Potem je zoprno, če moramo vse klicat in preklicati že opravljene rezervacije.
 • Trenutna sezona: določa, katera igrišča se pojavijo v rezervacijskem koledarju. Ker so lahko na lokaciji določena igrišča, ki obratujejo samo poleti, ne pa pozimi, ali obratno, lahko s to nastavitvijo v eni potezi preklopimo med zimsko in poletno sezono. Seveda je predpogoj, da imamo vse nastavitve na posameznih igriščih na lokaciji pravilno nastavljene.
 • Začetek in konec ob uri: določata trenutni delovni oz. obratovalni čas igrišč znotraj dneva. Tega lahko tokom sezone tudi spreminjamo, npr. aprila od 9h do 20h, potem v maju že od 8h do 21h, itd..
 • Časovni interval: določa dolžino časovne reže pri koledarju rezervacij. Možnosti so ena ura, pol ure in 15 minut.
 • Največje časovnih rež: koliko časovnih rež lahko uporabnik označi pri online rezervacijah. Če imamo nastavljen polurni časovni interval in potem nastavimo, da je dovoljeno označiti največ 4 reže, to pomeni, da lahko uporabnik online rezervira največ 2 uri igranja. Ta nastavitev je torej vezana na prejšnjo nastavitve časovnega intervala.
 • Največ prihajajočih rezervacij: privzeta nastavitev je 1 kar pomeni, da je uporabniku dovoljeno rezervirati zgolj en termin vnaprej. V kolikor so igrišča malo zasedena, se lahko dovoli tudi več prihajajočih rezervacij. Stvar internega pravilnika vsake posamične lokacije.
 • Dovoli prost vnos besedila: omogoča uporabnikom, da pri rezervaciji vpišejo prosto besedilo, npr. »LIGA Janez-Lojze«. V kolikor ta možnost ni vključena, potem običajni uporabniki pri novih rezervacijah nimajo možnosti vnosa besedila, namesto tega se avtomatično vpiše prva črka imena in priimek uporabnika.
 • Prikaži besedilo rezervacije: določa, kdo vidi besedilo rezervacij. Administratorji vedno vidijo vsebino in kdo je rezervacijo opravil, ta nastavitev torej velja za običajne uporabnike. Če bo zadeva vključena, potem bodo vsi videli, da Janez in Lojze igrata ligo, sicer pa bodo videli zgolj to, da je igrišče zasedeno.
 • Pomembna informacija: gre za nekaj posebnega a pomembnega, na kar bi radi opozorili igralce na vaši lokaciji. Npr. lahko se zapiše »Danes so igrišča zaradi dežja zaprta!«. Vpisano besedilo se bo pojavilo v rdečem okvirju na koledarjem z rezervacijami.
Vsebina na strani