Urejanje igrišč na lokaciji

Vsaka lokacija ima eno ali več teniških igrišč ali drugih športnih igrišč. Uredite jih tako, da kliknete na link Igrišča. V oklepaju je zapisana številka, koliko igrišč je že dodanih na lokaciji.

Prikaz seznama igrišč

Po kliku na link Igrišča, se vam prikaže seznam igrišč na izbrani lokaciji. Lahko gre za teniška igrišča ali druge športe.

Za vsako igrišče na seznamu vidite tudi podate o podlagi, ali gre za zunanje ali notranje igrišče, ali obratuje v poletnem in zimskem času, naziv igrišča za poletno in zimsko sezono, ali je igrišče vključeno v rezervacijski sistem in na koncu še status igrišča.

Dodajanje/ urejanje igrišča

Novo igrišče na lokacijo dodate s klikom na modri gumb Dodaj. Če želite urediti obstoječe igrišče, pa kliknete na link (ID) v prvem stolpcu.

Odprlo se bo modalno okno, kjer lahko uredite podatke o igrišču.

Podatki o igrišču obsegajo:

  • Šport: kot privzeto je že nastavljeno, da gre za teniško igrišče. Praviloma se tudi v sistem vpisujejo samo teniška igrišča. Izjema je, če se bo rezervacijski sistem sloTENIS koristil tudi za druga športna igrišča na lokaciji. V tem primeru izberemo pravilno vrsto športa.
  • Podlaga: izbor podlage je pomemben zgolj za teniška igrišča, ker na seznamu igrišč potem prikazujemo, koliko igrišč je na neki lokaciji z določeno podlago. Izbiramo med peščeno podlago, travo, trdo podlago in tepihom oz. umetno podlago.
  • Zunaj / znotraj: nastavljamo, ali gre zunanje ali notranje igrišče. Notranja igrišča so tista, ki so preko celega leta notranja, torej gre v bistvu za teniške dvorane. Zunanja peščena igrišča, ki se pozimi pokrivajo z balonom, sodijo pod zunanja igrišča!
  • Obratovanje poleti in pozimi: vsakemu igrišču nastavljamo, ali je odprto poleti in pozimi. Lahko imamo npr. travnato zunanje igrišče, ki obratuje tudi pozimi. Lahko pa imamo teoretično tudi dvorano, ki ne obratuje poleti, ker je notri prevroče. Ta parameter je pomemben z vidika rezervacij, ali se bo igrišče pokazalo v rezervacijskem sistemu ob menjavi sezone ali ne.
  • Naziv poletje / zima: vsako igrišče na lokaciji ima tudi naziv. Namen poletnega in zimskega naziva je v tem, da imajo na določenih lokacijah poleti in pozimi drugačne oznake igrišč v rezervacijskem sistemu. Npr. Hoče, imajo 5 peščenih zunanjih igrišč, ki se imenujejo T1, T2, T3, T4, T5. V času zimske sezone obratujeta samo dve igrišči pokriti z balonom, to sta igrišči T2 in T3, ki se preimenujeta v B1 in B2.
  • Vključi v rezervacije: običajno vsa vpisana igrišča vključimo tudi v sistem rezervacij, če se ta aktivira seveda. Lahko pa na tem mestu eksplicitno določimo, če nekaterih igrišč pod nobenim pogojem ne želimo vključevati v rezervacije. Npr. Medvode, imajo 3 notranja igrišča in 3 zunanja. Ampak rezervacije imajo samo za notranja. Vsa njihova zunanja igrišča imajo zato nastavljeno, da se jih NE vključi v rezervacije.
  • Status: vsakemu igrišču nastavljamo tudi status. Normalno je igrišče aktivno. Če pa je bilo skozi čas zapuščeno in nikoli več ne bo tenis igrišča tam, potem nastavimo status izbrisano.

Možnosti ločenega prikaza rezervacijskega sistema za različne športe

Rezervacijski sistem lahko prikažemo npr. samo za teniška igrišča, samo za druge športe ali pa vsa skupaj. Opisano funkcionalnost dosežemo s query string parametrom &st=. Parameter je lahko izpuščen, kar pomeni, da bodo v rezervacijskem koledarju prikazana tista igrišča, kot je nastavljeno pri rezervacijah. V kolikor pa je parameter vpisan, ima lahko številke 1, 2, ali 3, pri čemur pomeni:

  1. Samo tenis igrišča, primer: https://www.slotenis.si/reservations.php?lid=141&st=1
  2. Samo ostala igrišča, ki niso tenis, primer: https://www.slotenis.si/reservations.php?lid=141&st=2
  3. Vsa igrišča (tenis in ostala), primer: https://www.slotenis.si/reservations.php?lid=141&st=3

Vsebina na strani