Dostop do rezervacij

Iz predstavitve lokacije

Do rezervacijskega sistema posamezne lokacije lahko najlažje dostopate iz same predstavitve lokacije. V kolikor so na lokaciji vključene rezervacije, je gumb obarvan modro in je aktiven. V kolikor rezervacije niso vključene, je gumb neaktiven in sive barve.

Iz segmenta mojTENIS

Druga možnost dostopa do rezervacijskega sistema posamezne lokacije je iz strani mojTENIS. Na tej strani ima vsak igralec sicer hiter dostop do stvari, ki se tičejo njega osebno: sporočila, potrjevanja rezultatov, dostop do lig in turnirjev, ki jih igra in na vrhu tudi dostop do online rezervacij do tistega igrišča, ki si jih igralec nastavi kot privzeto igrišče v svojem profilu.

Preko direktne URL povezave

Tretja možnost dostopa do online rezervacijskega sistema pa je preko neposredne URL povezave. URL naslov je namreč fiksen in se med lokacijami razlikuje zgolj po ID-ju lokacije, ki je podan kot parameter na koncu linka (?lid=). Primer povezave:

https://www.slotenis.si/reservations.php?lid=5

Vsebina na strani