Pregled rezervacijskega koledarja

Klik na gumb za dostop do online rezervacijskega sistema vas pripelje na koledar z rezervacijami za izbrano lokacijo, ki izgleda nekako tako, kot je prikazano na sliki spodaj.

Elementi rezervacijskega sistema

Na vrhu je najprej prikazan naziv lokacije, na katero se rezervacijski sistem nanaša. Ob nazivu se lahko pojavita dva modra gumba:

  • Gumb IZVOZ XLS je na voljo samo administratorjem lokacije, omogoča pa izvoz podatkov o rezervacijah za poljubno obdobje v Excel.
  • Gumb Pravila PDF pa se pojavi, v kolikor je administrator lokacije objavil pravila za rezervacije v PDF formatu. Če administrator ni poskrbel za objavo pravil, potem tega gumba na tem mestu ne boste videli.

V naslednji vrstici, takoj pod nazivom je prikazano obdobje (od-do), za katerega je trenutno prikazana vsebina koledarja. Na desni strani pa so na voljo tudi gumbi za prehajanje naprej v prihodnost (tretja ikona >) ali nazaj v zgodovino (druga ikona <), medtem ko vas prva ikona <|> vedno pripelje na današnji dan.

Koledar

Glavni element rezervacijskega sistema je koledar. Z rahlo rumeno barvo je označen današnji dan, rahla rdeča črta označuje trenutni čas.

Sicer je sama vsebina koledarja rezervacij odvisna od številnih nastavitev rezervacijskega sistema, ki jih je predhodno opravil administrator lokacije.

Koliko dni v prihodnost vidite sistem rezervacij je odvisno npr. od števila igrišč, ki so vključena v rezervacijski sistem. Dolžina časovne reže na levi strani koledarja je odvisna od izbranega časovnega intervala (pol ure, eno uro ali 15 minut).

Kaj pomenijo posamezne barve v rezervacijskem koledarju?

BarvaTip rezervacije
Lastna rezervacije
Rezervacije drugih uporabnikov
Fiksni termini (abonma)
Rezervacija, ki traja daljše časovno obdobje in se ponavlja iz tedna v teden ob isti uri
Vsebina na strani