Ponavljajoče rezervacije

Ko govorimo o ponavljajočih rezervacijah imamo v mislih takšne rezervacije, ki se ponavljajo iz tedna v teden ob isti uri na istem igrišču. Gre za neke vrste fiksne termine ali kot jih nekateri imenujejo abonmaje. Običajno trajajo celotno poletno ali celotno zimsko sezono. V sloTENIS koledarju rezervacij so takšne rezervacije označene s sivo barvo.

Dodajanje nove ponavljajoče rezervacije

Pravico dodajanja ponavljajočih rezervacij imajo samo administratorji lokacije.

Običajni uporabniki torej ne morejo sami vpisati fiksnega termina.

Sicer se ponavljajoča rezervacija doda na podoben način kot enkratna rezervacija. Pomeni, da v koledarju na želenem igrišču in želeni uri označimo termin. Odprlo se bo modalno okno s povzetkom označenega termina. Če ste administrator na lokaciji, potem boste v tem modalnem oknu imeli na voljo tudi check-box ‘Ponavljaj tedensko do‘. To možnost seveda odkljukate in potem nastavite še datum, do kdaj naj se ta rezervacija ponavlja.

Začetek fiksnega termina se torej določi z označitvijo v koledarju, vse kar morate še nastaviti pri ponavljajoči rezervaciji je, do kdaj naj se ponavlja. Takoj po potrditvi, se bo ponavljajoča rezervacije prikazala v koledarju (sive barve). In če boste preverili v prihodnost, se mora pojaviti vsak teden ob isti uri na istem igrišču.

Brisanje ponavljajoče rezervacije

Brisanje ponavljajoče rezervacije poteka podobno kot brisanje enkratne rezervacije. Kliknete na rezervacijo, ki jo želite izbrisati in odprlo se bo modalno okno za potrditev brisanja, kjer pa imate dejansko na voljo dve možnosti:

  • Brisanje celotne časovne vrste ponavljajočih rezervacij
  • Zgolj brisanje rezervacije v izbranem tednu

Brisanje zgolj posamične rezervacije v nizu ponavljajočih

Če ne boste v odprtem modalnem oknu ničesar posebej nastavljali, potem boste izbrisali zgolj rezervacijo v izbranem tednu. Če je to tisto kar želite, samo kliknite na rdeči gumb POTRDI.

Brisanje samo ene izmed rezervacij v nizu ponavljajočih pride recimo v poštev, ko gre igralec na dopust in ga v tistem tednu ne bo. V kolikor ni našel zamenjave za igranje, je smiselno v takšnem primeru termin sprostiti, da lahko pridejo igrat drugi igralci, ki si tega želijo.

Brisanje celotnega niza ponavljajočih rezervacij

Če pa je vaš namen izbrisati celoten niz ponavljajočih rezervacij, potem morate v modalnem oknu za brisanje odkljukati možnost ‘Izbriši ponavljajoče rezervacije do konca časovne vrste‘.

Ta scenarij pride v poštev, ko smo npr. napačno označili ponavljajočo rezervacijo ob dodajanju. Ali pa, če se je igralec premislil. Ali pa, če je prišlo do poškodbe igralca in do konca obdobja ponavljajoče rezervacije ne bo mogel več igrati.

Vsebina na strani