Razpored tekmovanja, rezultati in opombe

Do razporeda tekmovanja lahko administrator tekmovanja dostopa že v fazi žreba. V tem trenutku te informacije še niso na voljo drugim uporabnikom, torej sami igralci tega še ne vidijo (igralcem je ta modul na voljo, ko je liga v statusu poteka tekmovanja).

Do pregleda pridete s klikom na link Razpored in rezultati v pregledu tekmovanj.

Namen vnaprejšnjega pregleda razporeda igranja posameznih kol je, da se prepričamo, če je bil celoten žreb pravilno opravljen in če je ustrezno nastavljen tudi koledar.

Razpored tekmovanja z nastavljenim koledarjem

Primer pregleda, kjer je nastavljen koledar:

Razpored tekmovanja brez nastavljenega koledarja

Primer pregleda, kjer koledar ni nastavljen:

Vnos rezultata

Link do vnosa rezultata posamezne tekme je namenjen temu, da administrator (vodja) tekmovanja vpiše rezultat že odigrane tekme. To se uporablja v izjemnih primerih, če igralci rezultata ne vpišejo in potrdijo sami. Link ni aktiven, dokler tekmovanje ni v teku! Ker je naše testno tekmovanje trenutno še v fazi žreba, rezultatov posledično še ni mogoče vnašati.

Vnos opombe

Link do vnosa opombe na posamezno tekmo pa se lahko uporablja za različne potrebe, gre pa za informacijo, ki jo lahko vnese zgolj administrator (vodja) tekmovanja, vidna pa je tudi igralcem in obiskovalcem.

V času pred tekmo se lahko opombe recimo uporabijo zato, da vodja tekmovanja zapiše, katerega dne, ob kateri uri in na katerem igrišču se bo tekma igrala. To se veliko uporablja predvsem za turnirje, ne toliko za lige. Pri ligah imamo tako ali tako koledar tekmovanja, pri turnirjih pa lahko na ta način rešimo zadevo in postavimo urnik igranja vsaj tekem prvega kola.

Opombe nam lahko pridejo prav tudi po koncu odigrane tekme. Recimo, da se eden izmed igralcev na tekmi poškoduje. Z internim pravilnikom rešujete, kaj se v tem primeru zgodi z rezultatom. Nekateri vpišejo v takem primeru 1:0, 1:0. Spet drugi zapišejo trenutni rezultat, pri katerem je bila tekma prekinjena. Skratka, takšna tekma, kjer je zapisan nek čuden ali nedokončan rezultat, si zasluži komentar, da vsi vedo, kaj se je pravzaprav zgodilo. V takem primeru bi v opombo vpisali npr. ‘Poškodba in priimek igralca’.

Sam vnos opombe je tehnično izredno preprost. Kliente na link Vnesi opombo pri tisti tekmi, na katero se opomba nanaša.

Odprlo se bo modalno okno, kjer je na vrhu najprej povzetek tekmovanja, skupine in konkretne tekme, tako da se lahko prepričate, da vnašate opombo na pravo tekmo. Nato vpišete opombo in vse skupaj shranite s klikom na modri gumb POŠLJI.

Vpisana opomba se takoj prikaže tudi v pregledu:

Če želite opombo urediti (spremeniti, popraviti, izbrisati), enostavno še enkrat kliknete na link izbrane opombe. Odprlo se bo modalno okno in tam popravite besedilo opombe. Če boste besedilo opombe v celoti izbrisali in shranili, boste opombo v bistvu izbrisali.

Vsebina na strani