Urejanje administratorjev na lokaciji

Administratorji na lokaciji so tisti registrirani uporabniki na sloTENIS, katerim so dodeljene posebne pravice, ki jim omogočajo urejanje lokacije in vsega, kar je z lokacijo povezanega.

Prevzemite skrbništvo na podatki vaše lokacije!

V kolikor na vaši lokaciji še ni nastavljen administrator in ste to vi (lastnik, upravitelj), nas o tem obvestite. Dodali vas bomo kot administratorja in sami boste lahko urejali profil vaše teniške lokacije na portalu sloTENIS.

Dodajanje novih ali brisanje obstoječih administratorjev na lokaciji lahko opravi samo SUPER-ADMIN. Ko je nekdo določen kot administrator na lokacij, se mu v zgornji navigaciji pojavi Admin in potem dostop do lokacij, za katere je pooblaščen.

Med vsemi drugimi podatki o lokaciji je običajnim administratorjem na voljo tudi vpogled v seznam trenutno aktivnih administratorjev sistema.

Do seznama pridete s klikom na link Administratorji. Številka v oklepaju pove, koliko je trenutno aktivnih administratorjev na lokaciji.

Vsaka lokacija ima običajno enega ali več administratorjev. Ta vloga je namreč pomembna tudi z vidika rezervacij, kjer imajo administratorji seveda več pravic od običajnih uporabnikov (lahko npr. urejajo/ brišejo tudi rezervacije drugih, lahko opravljajo rezervacije fiksnih terminov in na sploh nimajo nobenih omejitev glede rezervacij). Posledično to pomeni, da je med administratorji na lokaciji običajno lastnik/ upravitelj, potem pa še en bolj splošen račun, ki je lahko vezan na zaposlene v bifeju, kjer se rezervacije sprejemajo tudi telefonsko ali osebno.

Ena izmed nastavitev na vsakem administratorju na lokaciji je tudi ta, ali je administrator naročen na email obvestila ali ne (stolpec Mailing v tabeli zgoraj). V primeru, da so na lokaciji vključene sloTENIS rezervacije, bo administrator z vključenim mailingom vsako uro prejel email s spremembami glede novih ali izbrisanih rezervacij v zadnji uri. V kolikor sprememb ni bilo, se mail seveda ne pošlje.

Za kakršnekoli spremembe povezane z administratorji na lokaciji, nas morate običajni administratorji o tem obvestiti, saj lahko te nastavitve urejamo samo mi!

Vsebina na strani