Urejanje uporabnikov, igralcev in parov

Pravice za urejanje uporabnikov ima samo SUPER-ADMIN!

Dodajanje uporabnika s strani SUPER-ADMIN-a

Uporabniki se načeloma sami registrirajo v sistem in upravljajo s svojim profilom. Ker pa se zavedamo, da obstajajo tudi takšni igralci in igralke, ki jim tehnologija ni blizu, lahko v izjemnih primerih uporabnika dodamo v bazo tudi mi.

Najbolj pogost primer takšne prakse je, ko želi organizator lige ali turnirja tekmovanje speljati preko sistema sloTENIS, pa tega ne more narediti, če oz. dokler niso v bazi vsi igralci. Večina se jih brez težav registrira in si ustvari profil, vedno pa se najde tudi kakšen, ki tega ni vešč. V tem primeru priskočimo na pomoč, potrebujemo pa sledeče nujno zahtevane podatke o igralcu:

  • Ime in priimek
  • Kraj/ mesto bivanja
  • Telefonsko številko
  • Email

Sicer ni obvezno, je pa zaželeno, da nam organizator pošlje tudi sliko igralca ali igralke, da bomo lahko v celoti izpolnili profil.

Urejanje igralcev in parov

Tako kot velja za uporabnike, velja tudi za igralce in pare. Pravice urejanje so na strani SUPER-ADMIN-a.

Velja pa na tem mestu pojasniti razliko med obiskovalcem, uporabnikom, igralcem in parom.

Obiskovalec

Obiskovalec je nekdo, ki obišče spletni portal sloTENIS, vendar na njem ni registriran. Obiskovalec ima v večini primerov pravico branja podatkov, skoraj pri nobeni stvari pa ne more aktivno sodelovati. Ne more se recimo prijaviti na tekmovanje ali opraviti online rezervacijo igrišča. Lahko pa vidi proste in zasedene igrišče na določeni lokaciji, ki ima vključen rezervacijski sistem.

Uporabnik

Uporabnik je nekdo, ki se registrira na portalu sloTENIS. To pomeni, da taka oseba vpiše in verificira svoj email naslov in vpiše osnovne podatke profila. Za razliko od obiskovalca imamo pri uporabniku vsaj en kontaktni podatek (email), ki je preverjen. Uporabni ob polni izpolnitvi profila (na profilu se zahteva še vnos telefonske številke) lahko aktivno sodeluje v funkcionalnosti, ki jo ponuja portala sloTENIS, npr. lahko rezervira igrišče.

Igralec

Nekateri uporabljajo sistem sloTENIS za rezervacije igrišč, spet drugi pa morda tudi ali samo za sodelovanje na tekmovanjih. Da bi uporabnik lahko sodeloval na tekmovanju, mora na portalu sloTENIS potrditi tudi vlogo igralca. Tehnično gre samo za en klik na gumb, ki uporabnika definira tudi kot igralca, vsebinsko pa to pomeni, da se na bazi pripravi vse potrebno za vodenje igralskega profila uporabnika.

Ali povedano bolj tehnično, v bazi imamo tabelo uporabnikov in ločeno tabelo igralcev. Vsak uporabnik ni avtomatično tudi igralec. Je pa vsak igralec tudi uporabnik. Vsak uporabnik ima svoj ID, tudi vsak igralec ima svoj ID, ni nujno oz. je običajno, da se ID uporabnika in ID igralca razlikujeta.

Dvojica/ Par

Gre za umetno tvorbo igralca oz. bolje rečeno para (dvojice), katero sestavljata dva posamična uporabnika, ki sta tudi v vlogi igralca.

Tudi na dvojicah se podobno kot na igralcih posameznikih vodi igralska statistika, lestvica, ipd.. Ker pa se pari pogosto menjajo in nimajo tako močnega tekmovalnega značaja, so v tem pogledu bolj v ospredju posamezniki. Kot rečeno, pa celotna funkcionalnost sistema sloTENIS podpira turi pare, torej je možno preko sloTENIS-a na popolnoma enak način voditi tudi turnir ali ligo parov (edina razlika je v fazi prijav, saj online prijave v tem primeru niso mogoče, zato mora za prijave poskrbeti organizator tekmovanja).

Vsebina na strani